Kopitaş - Kişisel Verilerin Korunması

Kopitaş - 12301 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KYOCERA’nın fiziksel ziyaretçileri hakkında sahip olduğu Adı-Soyadı, ziyaret tarihi, varsa araç plakası, kime geldiğini içeren kişisel veriler için Veri Sorumlusu sıfatıyla;
  • - Ziyaretçinin kabul edilebilmesi maksadıyla görüşmek için geldiği kişi ile iletişimin sağlanması ve bu kişiden teyit alınabilmesi,
  • - KYOCERA’nın fiziksel ve elektronik ortamlardaki güvenlik uygulamaları ile bilgi güvenliği ve gizlilik politika ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
  • - Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak KYOCERA’nın yetkilendirmiş olduğu danışma görevlisi tarafından bilgisayar vasıtasıyla ziyaretçi kayıtlarının tutulduğu elektronik ortamda işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre KYOCERA’nın Ferhatpaşa Mah. 13. Sokak No:71/1 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla kopitas@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden info@kopitas.com adresine iletebilirsiniz. Kopitaş Doküman Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kopitaş Doküman Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz

Menú